PASS

Het herontwerpen van PASS op gebied van usability zodat deze beter aansluit op de wensen van Intermediad en de behoeften van eindgebruikers

Samenvatting

 • Intermediad
 • 18 weken
 • Afstudeerproject

Tools

 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Axure RP

Betrokken partijen

 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Nieuwegein
 • Intersolve
 • VVV Zeeland

Over

PASS is een product van Intermediad waar gemeenten een bepaalde groep inwoners mee kan helpen te participeren in de samenleving. Het is een complex en uitgebreid web-based softwarepakket, op maat gemaakt voor verschillende gemeenten en bedrijven. Binnen PASS staat de (stads)pas centraal; daaromheen staan de pashouders en de partners met hun acties en activiteiten. Elke pashouder krijgt een toekenning, hiermee wordt toegang gegeven tot de acties en activiteiten die voor die toekenning beschikbaar gesteld zijn.

PASS is zo complex en uitgebreid geworden door de verschillende eisen van de verschillende gemeenten over de jaren. Mijn taak tijdens mijn afstudeerfase was om PASS te herontwerpen op het gebied van usability zodat deze aansluit op de wensen van Intermediad en de behoeften van eindgebruikers.

Afbeeldingen

 • De homepagina van PASS
 • Zoekresultaten van pashouders
 • Een detailpagina van een gebruik
 • De checker waarmee eenvoudig conclusies mee kunnen worden getrokken

Proces

Het herontwerpen van PASS was een grote uitdaging; het systeem heb ik eerst leren kennen, vervolgens een aantal taken opgesteld die de gemiddelde gebruiker zou moeten snappen. Vervolgens tijdens het gebruikersonderzoek hen geïnterviewd en deze taken uit laten voeren als een benchmark waar vooruitgang gemeten kan worden. In het interview leerde ik hen als werknemer, hun omgeving, hun frustraties en hun verbeterpunten van PASS kennen. Over het algemeen waren zij al vrij tevreden met het systeem ten opzichte van andere gemeentelijke administratieve systemen.

Daarna is er de ontwerpfase een aantal concepten ontwikkeld waarbij alle wensen en eisen, die van toepassing zijn voor een herontwerp, bij elkaar gekomen. Vervolgens ben ik te werk gegaan met de informatie architectuur van PASS. Op basis daarvan is een visuele stijl en algemene structuur voor het herontwerp ontwikkeld. Daaropvolgend is het low fidelity prototype gemaakt en deze is getest bij de gebruikersgroep. Uit deze test bleek dat zij zowel efficiënter, effectiever zijn met het uitvoeren van de testtaken als zich positief uiten naar hoe de interactie in het systeem werkt. Ook bleek dat dit prototype niet perfect was en er dus ruimte voor verbetering is.

De testresultaten geven aan dat er, met de getoetste testtaken, een tijdsvermindering van gemiddeld 33% is behaald met een vermindering van 38% in het aantal keer klikken. Deze resultaten zijn behaald zonder dat de gebruikers bekend met het systeem waren. Deze tijdsvermindering kan toenemen naarmate de gebruikers meer bekendheid en gewenningspatronen ontwikkeld hebben. Ook valt er te concluderen dat er door dit gebrek aan ervaring binnen het systeem en de toename van de efficiënte en effectiviteit het systeem eenvoudiger aan te leren is. Hierdoor is hun zelfstandigheid binnen het systeem ook toegenomen. Daarnaast zijn de gebruikers enthousiast over de indeling van de schermen en hoe deze eruit zien. De indruk die het systeem geeft, wordt als website ervaren in plaats van een systeem. Dit geeft aan dat de gebruikers het herontwerp zelf gebruiksvriendelijker vinden.

Sfeerimpressiefoto

Resultaten

Het eindresultaat van dit afstudeerproject bestaat uit een afstudeerdossier, low fidelity prototype en high fidelity prototype. Deze resultaten zijn niet openbaar beschikbaar vanwege gevoelige informatie. Het is uiteraard mogelijk om samen met mij het prototype te behandelen, neem hiervoor contact met mij op hieronder.